Iskolaelőkészítő


Rajtvonal: komplex iskolaelőkészítő program

Szeretettel várunk minden iskolába készülő kisgyermeket Rajtvonal foglalkozásainkra, a problémamentes iskolakezdés érdekében! Igyekszünk időt spórolni a családoknak, ezért a 60 perces alkalmak során a mozgás-, és kognitív fejlesztés egyaránt megvalósul (30-30 percben). Természetesen a játékosság, az élményteli tanulás, fejlődés a legfontosabb célunk.

Kinek ajánljuk?

Olyan 5. életévüket már betöltött gyermekeknek, akik jövő szeptemberben szeretnének iskolába menni, ugyanakkor:
* idegrendszerileg éretlenek
* gyenge mozgáskoordináció jellemzi őket
* nem szeretnek rollerezni, vagy nem tudnak még pótkerék nélkül biciklizni
* gyenge állóképességgel rendelkeznek
* nehezen tájékozódnak a térben (olyan “elveszettnek” tűnnek)
* szüleik bizonytalanok a beiskolázást illetően

Mit érdemes tudni a programról?
Az alábbi területek fejlesztése a célunk:
Mozgás:
* Nagymozgás, mozgáskoordináció
* Egyensúlyérzék
* Proprioceptív érzékelés
* Orientáció: testséma, téri orientáció

Kognitív funkciók:
* Észlelés: vizuális, auditív, kinesztetikus, sztereognosztikus
* Figyelem: vizuális, auditív
* Koncentráció: összpontosítás, kitartás,
* Emlékezet: vizuális, auditív
* Képzelet, fantázia
* Gondolkodás: rész-egész viszony, összehasonlítás
* Szerialitás
* Intermodalitás
* Szem-kéz koordináció
* Finommotorika
* Grafomotorium
* Idői orientáció
* Szociabilitás: társas kapcsolatok, önbizalom
* Feladattudat, feladattartás

Foglalkozásaink tematikusan egymásra épülnek. Az éves fejlesztési tervet a felmérést követően az egyéni szükségletekhez igazodva állítjuk össze. Komoly elmaradás estén heti 2 alkalommal javasoljuk a részvételt.

A foglalkozásokon túl, általunk összeállított „házi feladatokkal” segítjük az otthoni gyakorlást, a felkészülést az iskolára. A siker érdekében elengedhetetlen a gyermek motivációja, ezért játékos formában, de tudatosan készülünk az iskolára.
A célok megvalósítása érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az együttműködésre, a kapcsolattartásra a családdal, a gyermekkel foglalkozó pedagógusokkal, és szükség esetén más szakemberekkel (fül-orr-gégész, szemész szakorvos).


Varázsceruza 1. – grafomotoros fejlesztés óvodásoknak

Néhány gondolat a program céljáról, valamint a kéz-, és ujjmozgások fejlődéséről:

Kézügyességet, finommotorikát fejlesztő foglalkozásainkat, azon gyermekek számára hoztuk létre, akik iskolába készülnek, és látványosan érdekesen, ijesztően fogják a ceruzát. Sokan azt gondolják, hogy majd több rajzolással, még több feladatlap kitöltésével megoldják. Természetesen javulni fog ettől is valamilyen mértékben, de nem ez a helyes megoldás.
Az óvodás gyermek keze még nem alkalmas az írásra. A kéztőcsontok csontosodási folyamata csak kb. 8 éves korra fejeződik be. Nekünk az a célunk, hogy különböző tevékenységek, kézjátékok, ujj-játékok által megerősítsük, alkalmassá tegyük a kezet az írásra. Komoly, illetve összetett probléma esetén nagymozgás fejlesztésére is szükség lehet. Ezt a fejlesztést megelőző komplex vizsgálat eredménye dönti el.

Kiknek ajánljuk?
az 5. életévüket már betöltött gyermekeknek, akik jövő szeptemberben szeretnének iskolába menni, ugyanakkor:
* helytelenül fogják a ceruzát (p.: marokra, vagy sok ujjal)
* nem szeretnek rajzolni, mert megerőltetőnek érzik, vagy mert ügyetlennek érzik magukat
* gyenge vagy túl erős nyomatékkal rajzolnak
* színezéskor még mindig „kiszalad” a ceruza a vonalból
* helytelenül fogják az evőeszközt
* nem tudják kikanalazni a levest a tányérból
* váltogatják a kézben az evőeszközt és/vagy az írószerszámot
* nem szeretnek legóval játszani, mert nem sikerül megfelelő erővel összenyomni az elemeket

Mi történik a foglalkozások során?

A kéz-, és ujj-játékok széles tárházával ismertetjük meg a gyermekeket. Például a Kovács-módszer óriás léggömbbel végzett ujjdifferenciáló feladatai szerves részét képezik az óráknak, mely által örömteli, felszabadult hangulatban, szinte észrevétlen válik tudatossá az ujjak elkülönített mozgatása.
Az első félévben csak kb. 5 – 10 percig fognak a gyerekek ceruzát a kezükbe, míg a második félév során max. 10 – 15 percre növeljük ezt az időtartamot.