Delacato torna

A Delacato-módszer

Carl Henry Delacato philadelphiai neurológus és munkatársai dolgozták ki ezt a módszert. Elmélete szerint az egyedfejlődés a törzsfejlődés szerint halad, első éveiben megismétli annak fontos állomásait. Mivel a mozgásfejlődés és az idegrendszer fejlődése szorosan összefügg, a be nem gyakorolt mozgások, a kimaradt mozgásformák, negatív következményekkel járnak, és a későbbi években tanulási nehézségekhez és magatartási problémákhoz vezethetnek. Ezért célja a mozgásállapot részletes feltérképezése után a kimaradt mozgásformák begyakorlása, valamint az egyedfejlődés akkori időszakában fejlődő agyi területek mozgás általi stimulálása. A módszer alkalmazása során a gyermek újra éli a korábbi életszakaszt, mely során újjá szerveződnek az agyi területek és azok összeköttetései.

A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára Magyarországon Delacato módszerére alapozva Kulcsár Mihályné dolgozott ki egy mozgásterápiát. A fejlesztőprogram időtartamát a probléma súlyossága határozza meg (kb. 1 év), de ez természetesen egyénenként változó. A betanított feladatsort a gyermek a szülő segítségével, napi rendszerességgel (kb. 30 perc) végzi (hetente min. 5x). Kontrollvizsgálatra 3 – 4 hetente kerül sor, ahol a végrehajtás minőségének ellenőrzése, illetve az újabb feladatsor betanítása történik.

Ezt a mozgásterápiát 7 – 8 éves kortól ajánljuk, ugyanis a feladatsor végrehajtása komoly koncentrációt igényel, amire egy óvodás gyermek még nem képes. Továbbá mozgásszervi szempontból a kisgyermek izomzata még nem alkalmas bizonyos feladatok kivitelezésére.

Kinek ajánljuk?
* tanulási nehézséggel küzdő iskolás gyermekeknek, 7 – 8 éves kortól
* gyenge mozgáskoordinációjú gyermekeknek
* figyelem, valamint magatartási problémák esetén
* akik vállalni tudják, hogy naponta elvégzik a kb. 30 perces koncentrált feladatsort

Amire hatással van:
* figyelem
* magatartás
* mozgáskoordináció
* egyensúly
* téri tájékozódás
* finommozgás