Alapozó terápia


Mi az Alapozó Terápia?
Az Alapozó Terápia a gyermeki idegrendszer komplex, mozgásos fejlesztése, melynek során a gyermekeknél újraindítjuk az emberi fejlődéstani mozgássorozatot, mintegy még egyszer “belökve” az agy fejlődésbeli lehetőségét. A terápia során végigvezetjük a gyermeket a mozgásfejlődés állomásain: fejemelés, gurulás, kúszás, mászás, felülés, járás, és fokozatosan haladunk az összetettebb mozgásminták felé. A gyakorlatok által kiváltott ingerekkel segítjük az idegrendszeri érést. A fejlődéstani nagymozgások mellett fejlesztjük a rugalmasságot, az egyensúlyt, a koordinációt, és játékos formában a különböző kognitív funkciókat (emlékezet, figyelem).
A mozgásfejlesztő gyakorlatokkal megerősítjük a két agyféltekét összekötő idegrendszeri pályákat, illetve olyan új kapcsolatokat építünk ki, melyek által hatunk az emberi agy beszédért felelős területeire is, így javul a beszéd, a figyelem és koncentráció, ügyesedik a mozgás.

Kinek ajánljuk? – Elsősorban azoknak az 5-12 éves korú gyermekeknek, akikre jellemzőek az alábbiak:
* megkésett, ill. akadályozott beszédfejlődés,
* nehezen fejezi ki magát,
* valamilyen mozgásügyetlenség áll fenn (nem tud ugrálni, nem tud gombolni, nem szívesen rajzol),
* kialakulatlan a kézdominancia ( felváltva használja a jobb és bal kezét),
* figyelmetlen, nyughatatlan, nem tud figyelni, gyakran visszakérdez,
* írás-, olvasási nehézségei vannak az iskolában.

Az Alapozó torna fejleszti:
* a szem-kéz / szem-láb koordinációt,
* a rugalmasságot,
* az egyensúlyt,
* a figyelmet, a koncentrációt, az emlékezetet, a feladattudatot,
* a testközépvonal átlépését,
* a szerialitást (a sorbarendezés képességét),
* a ritmusérzéket,
* a térbeli és időbeli tájékozódást.

Az Alapozó torna minimum egy tanéven átívelő terápiás folyamat, melynek során a terapeuta és a szülő szoros együttműködésére van szükség! A fejlesztést ill. terápiát egy részletes vizsgálat előzi meg, a terapeuta ennek eredménye alapján ajánlja meg a fejlesztési lehetőségeket.