Konduktív fejlesztés

Konduktív pedagógia

A konduktív nevelés egy komplex, tartalmilag és módszertani összehangolt pedagógiai folyamat. Elsősorban a központi idegrendszer károsodása következtében sérült gyermekek és felnőttek rehabilitációjára dolgozta ki Pető András orvos. A konduktív pedagógia 2006-ban elnyerte az első szellemi hungarikum címet.
A Pető módszer egy tanulásvezérelt, sokoldalú személyiségfejlesztés. Alapelve, hogy nem csak mozgást, vagy funkciót kell javítani, hanem az egész személyiséget kell fejleszteni, önmegvalósításra alkalmassá tenni. A mozgás tanítása mellett az értelmi képességek, a beszéd és az önellátás fejlesztése is zajlik. Vallja, hogy az agy tartalékokkal rendelkezik, plaszticitása által a károsodások ellenére képes új szinapszisok létrehozására, megerősítésére. Ehhez a legmegfelelőbb módszer a tanulási-tanítási folyamat. Lényege, hogy az automatikusan meg nem indult folyamatokat megtanítjuk, a gyakorlás során az agyban az új összeköttetések megszilárdulnak, és így képessé válnak a gyerekeknek a megtanult készségek alkalmazására.
Célja az aktivitás kialakítása, célképzéssel aktív mozgásra ösztönzés, egyéni segítségadással és egyéni megoldási módokkal sikerélményhez juttatás. Nagy hangsúlyt fektet a tudatosításra és az önellenőrzésre.

Kinek ajánljuk?
* oxigénhiánnyal, agyvérzéssel született gyermekeknek,
* koraszülött gyermeknek,
* ortopédiai problémával, tartási rendellenességgel (ferde nyak, dongaláb, aszimmetria, csípő probléma…) született csecsemőknek.

Fejlesztőházunkban egyéni és kiscsoportos keretek között tanítjuk a megkésett mozgású, illetve/és CP-s gyermekeket és szüleiket.

Konduktív egyéni fejlesztés:

A konduktív pedagógiai módszer alapelvei miatt már babáknál is alkalmazható, sőt akkor érhető el a legjobb hatásfok, ha minél hamarabb megkezdődik a fejlesztés.
Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a gyermekek és szüleik motiváltak legyenek, mivel ez tanulás fő kulcsa. Éppen ezért fontos szempont a játékosság. Énekekkel, mondókával kísért foglalkozásainkon a beszéd beindítására és a kommunikáció fejlesztésére is hangsúlyt fektetünk.

A célok megvalósítása érdekében nagy gondot fordítunk az együttműködésre, a kapcsolattartásra a családdal és más szakemberekkel (neurológus, ortopéd orvos).

Kinek ajánljuk?
* feszes, vagy hypoton izomtónusú babáknak;
* aszimmetrikus testtartás esetén;
* koraszülött babáknak;
* ha a védőnői státuszvizsgálaton mozgása elmaradást mutat:

háton:
– nem néz rá a játékra
– nem fordul fejével a tárgyak után
– nem kezdte el nyitogatni a kezeit
– nem nyúl a játékok után
– önállóan nem fordul
hason:
– nem szeret/tud hason lenni éber állapotban
– nem tudja megemelni, megtartani a fejét
– nem nyúl ki a tárgyakért
– nem tud az alkarjára/tenyerére támaszkodni
– nem tud oldalra/hátra fordulni
– nem kezdte meg a kúszást/mászást időben;

* kúszása vagy mászása féloldalas/ nem váltott kézzel történik;
* nem képes önállóan ülni;
* önálló állása vagy járása megkésett;
* ortopédiai, neurológiai elváltozások esetén.

Amennyiben a babánál életkorához képest eltérést tapasztalunk, kijelöljük a fejlesztési irányt, meghatározzuk a célokat, és javaslatot teszünk a fejlesztés formájára, hogy egyénileg vagy csoportosan tudjuk a célt a leghatékonyabban elérni.
A fejlesztés heti rendszerességgel, a fejlődés folyamatos ellenőrzésével, és az újabb otthoni feladatok betanításával történik.

Csoportos, konduktív átmozgató torna: 3-8 hóig

Tornánk célja az ízületek átmozgatása, a nagymozgások beindítása, taktilis és szenzoros ingerekkel, a babák aktivitásának felébresztése, és nem utolsó sorban a szülő-gyermek kapcsolat erősítése.
A foglalkozás során lehetőség van koraszülött babák figyelemmel kísérésére, folyamatos ellenőrzésére, tanácsadásra, szükség esetén szakorvoshoz irányításra. Fontosnak tartjuk a problémák minél korábbi felismerését,
s ezáltal a lemaradás csökkentését.

Az időben történő beavatkozással a helyes irányba lehet terelni a fejlődést, ezzel nagyobb esély van a másodlagos károsodások, tünetek kialakulásának megelőzésére. Ebben a korai életszakaszban a legérzékenyebb és legfogékonyabb a gyermek.

Kinek ajánljuk?
* koraszülött babáknak,
* feszes, vagy hypoton izomtónusú babáknak,
* aszimmetrikus testtartás esetén,
* ha a védőnői státuszvizsgálaton mozgása elmaradást mutat, pl.:

háton:
– nem néz rá a játékra
– nem fordul fejével a tárgyak után
– nem kezdte el nyitogatni a kezeit
– nem nyúl a játékok után
hason:
– nem szeret/tud hason lenni éber állapotban
– nem tudja megemelni, megtartani a fejét
– nem nyúl ki a tárgyakért
– nem tud az alkarjára/tenyerére támaszkodni
– nem tud oldalra/hátra fordulni.

A csoportba történő felvételt egy komplex vizsgálat előzi meg. Amennyiben a babánál életkorához képest minimális eltérést tapasztalunk, abban az esetben korának és/vagy mozgásállapotának megfelelő csoportos tornát javasoljunk, ahol fejlődését folyamatosan figyelemmel tudjuk követni.