Logopédia

Artikulációs zavar terápiája

Mi az artikulációs zavar?

A beszédhangok helytelen képzése. Két beszédhang felcserélése pl. r helyett l ejtése, beszédhang torzított ejtése, vagy kihagyása.

Kinek javasoljuk ezt a terápiát?

Annak a gyermeknek, aki elmúlt 5 éves, és
* nem tud ejteni bizonyos hangokat pl. R hangot,
* a beszédében nem használ bizonyos hangokat,
* beszédében felcseréli a hangokat, pl. S hang helyett SZ hangot ejt (sapka helyett szapka),
* beszéde elkent, nehezen érthető, torz, pösze,
* hallásproblémái vannak, ezért a beszéde is nehezen érthető, pösze,
* ha szeretne megbizonyosodni róla, hogy minden rendben van-e a gyermek beszédében.

Mi történik az artikulációs terápia során?
A terápia célja a beszédhangok helyes kiejtésének elsajátítása. Ennek érdekében a szükséges képességek fejlesztése történik játékos formában. A terápia lépései: az auditív észlelés, az artikulációs mozgások fejlesztése, a hiányzó vagy helytelenül képzett hangok kialakítása, rögzítése, automatizálása, ezáltal a beszédbe való beéépítése.

Beszédészlelés, -értés fejlesztése

Mi a beszédértés – beszédészlelés?
A beszéd információinak feldolgozásához nem elég az ép hallás.
A beszédészlelés az a készség, amelyik lehetővé teszi, hogy a beszédhangokat, hangkapcsolatokat, hosszabb hangsorokat felismerjük, és képesek legyünk az elhangzásnak megfelelően megismételni.
A beszédmegértés pedig a fenti tartalmak megértése, ezáltal a szövegbeli összefüggések felismerése. A beszédészlelés tehát nem azonos a beszédértéssel.

Kinek javasoljuk ezt a fejlesztést?
Azoknak a gyermekeknek, akiknél az alábbi tünetek közül valamely fennáll:
* makacs, elhúzódó beszédhiba
* kérdésekre nem megfelelő válaszokat ad
* nem veszi észre, ha a nevét mondják, szólítják
* nem köti le a figyelmét a mesélés
* gyakran visszakérdez
* figyelmetlennek, feledékenynek tűnik
* nem képes megtanulni a verseket, dalokat
* a másik gyereket figyeli, ha szóban közölték, mit kell csinálni
* nem tudja megismételni a hallottakat
* beszédmegértését segítik a vizuális és mozgásos információk
* hosszabb szavakban felcseréli a hangokat, szótagokat
* rendszeresen elfelejti, mi a házi feladat
* nagyon lassan dolgozik, a másikat figyeli
* tollbamondásnál lassú, sokat hibázik, szavakat, hangokat felcserél, helyettesít
* helyesírása gyenge, nem teszi ki az ékezeteket
* hallás után nehezen jegyez meg dolgokat

Hogyan zajlik a beszédészlelés és megértés fejlesztése?
A beszédészlelés-terápiát vizsgálat előzi meg. Ez után minden napos home-tréning formájában zajlik a fejlesztés, melyet a szülő végez gyermekével napi 5-10 percben.
Bizonyos időközönként várjuk a gyermekeket egy ellenőrző alkalomra, ahol a kontroll és tanácsadás mellett az új gyakorlatsort is megkapja a család, amit utána napi bontásban tudnak otthon végezni.
A beszédészlelés fejlesztésének fő lépései:
* játék a hangokkal (hangsorok ismétlése, hangfelismerés, hangkeresés, hangok időtartamának meghatározása, hangokból szavak alkotása)
* játék a szavakkal (szóismétlés, szólánc, rímkeresés, szavak hangokra bontása)
A beszédmegértés fejlesztésének főbb elemei:
* beszélgetés, kommunikációs helyzetek, szókincsbővítés
* mesehallgatás, szöveghallgatás, nagyobbaknál olvasott szöveg értelmezése

Nyelvlökéses nyelés terápiája

Mi az a nyelvlökéses nyelés?

Csecsemőkorban természetes a nyelvlökéses nyelés, vagyis amikor a nyelv előre lökődik, és támaszt keres nyelés közben. Ennek fennmaradása a fogváltásig fiziológiásnak, de ez után már kórosnak tekinthető.
A nyelvlökéses nyelés valójában sokkal több a nyelés véghez vitelénél: ez egy myofunkcionális, azaz izomműködési zavar, amelynek ráadásul komoly következménye lehet, amit már csak összetett, több szakember bevonásával végzett kezeléssel lehet orvosolni. Általában logopédus, fogszabályozó szakorvos és fül-orr-gégész együttes munkája szükséges, ráadásul elengedhetetlen a szülő elkötelezettsége és a gyerek türelme.

Kinek javasoljuk ezt a terápiát?

Annak a gyermeknek/fiatalnak, aki elmúlt 9 éves, és
* nyelve nyelés, beszéd közben kilóg a szájából elöl vagy oldalt, esetleg szájlégzéssel párosulva,
* beszédhibái nem javulnak régóta tartó artikulációs terápia ellenére sem; fennmarad az interdentális, azaz a fogak közötti hangképzés (pl. s-zs-cs / sz-z-c hangok ejtésekor a nyelv a fogak közé vagy oldalra lökődik),
* a nyelési nehézségeiből adódóan táplálkozási nehézségei vannak (kifolyik a szájából az ital/étel, csámcsog, túl keveset rág, habzsol, vagy épp ellenkezőleg, túl sokat nyammog a falaton),
* a fogszabályozás során a szakemberek megállapítják a helytelen nyelést,
* a fogszabályozás hatására nem vagy csak nehezen alakul a fogazat (főként a végső stádiumban vehető észre, az elején kevésbé),
* a már szabályozott fogazat visszarendeződik a szabályozás előtti állapotba.

Mit takar a nyelvlökéses nyelés terápiája?

A fogszabályozást kiegészítő komplex kezelés, amely javítja a fogszabályozás hatékonyságát és az elért eredmény tartósságát. Komplex, egész testre kiható módszer, melynek célja a nyelvlökéses nyelést fenntartó okok megszüntetése, a helyes nyelés kialakítása és automatizálása, a helyes légzés, testtartás, elsajátítása, szükség esetén az artikuláció javítása.