Szakembereink

Singovszki Imréné – Angéla
konduktor – tanító, fejlesztőpedagógus
mozgásfejlesztő (Alapozó mozgás és Delacato módszer)

30 éve foglalkozom eltérő fejlődésmenetű, illetve mozgássérült gyermekekkel, felnőttekkel.
Több éven keresztül dolgoztam a korai fejlesztésben, csecsemőszűréseket végeztem, illetve megkésett mozgásfejlődésű gyermekeknek egyéni és csoportos mozgásfejlesztést tartottam. Jelenleg az óvodás és a kisiskolás korosztállyal foglalkozom.
Fontosak tartom a tünetek, illetve elmaradások észlelését követően a mihamarabbi oki feltárást, valamint a lemaradások mértékének csökkentése és a másodlagos problémák kialakulásának megelőzése érdekében a fejlesztés minél előbbi megkezdését, és a szülőkkel, valamint a kollégákkal való szoros együttműködést.
Nagy hangsúlyt fektetek a mozgásfejlesztésre, valamint a mozgás és kognitív képességek komplex fejlesztésére.
Foglalkozásaimat a jó hangulat mellett, a komplexitás és a cselekvő tapasztalatszerzés jellemzi. Célom, hogy a gyerekek motiváltan, jókedvűen vegyenek részt a foglalkozásaimon, és önbizalommal teli, céltudatos, magabiztos emberré váljanak.

Végzettség:
Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete (főiskola) 1991 – 1995
konduktor – általános iskolai tanító
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar 2016 – 2018
fejlesztőpedagógus

Tanfolyamok:
Alapozó Terápia: Módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos-érzékszervi fejlesztésére (2014)
Mozgásterápia a Tanulási nehézségek megelőzésére és oldására (Delacato) (2014)
Autizmussal élő gyermekek és tanulók inkluzív nevelésének-oktatásának alapjai (2015)
Mozgásvizsgálatok és mozgásterápiák gyermekkorban (2015)
NILD technikák adaptációja az óvodában (2017)
Élménypedagógia alapjai – hatékony szociális kompetenciafejlesztés (2019)
Mesezene program alkalmazása (2019)
Komplex fejlesztőpedagógia népi játékokkal, néptánccal – Így tedd rá! (2019)

Szakmai tapasztalatok, munkahelyek:
* Biatorbágyi Benedek Elek óvoda (2014 – jelenleg is) – konduktor, mozgásfejlesztő, fejlesztőpedagógus
* Herceghalmi Általános Iskola (2018 – jelenleg is) – konduktor
* Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesülete (2012 – jelenleg is) – konduktor
* Schritt für Schritt e.V. Hilfe für Hirnverletzte (2012 – 2018) – konduktor
* Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ – Dr. Vass Miklós Alapítvány (2005 – 2011) – konduktor
* Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete (2005 – 2012) – konduktor
* Biatorbágyi Általános Iskola (2004 – 2006) – konduktor
* Schritt für Schritt Institut Németország (1998 – 2002) – konduktor
* Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete (1995 – 1998) – konduktor


Törökné Szabó Júlia
konduktor-tanító, Alapozó mozgásterapeuta


Sokféle területen foglalkozom gyermekekkel. Konduktorként központi idegrendszerű/halmozottan sérült gyerekek fejlesztését végzem a konduktív pedagógia elvei alapján, valamint megkésett vagy eltérő fejlődésmenetű babáknak (és elbizonytalanodott szüleiknek) tudok segíteni.
Mozgásterapeutaként iskolaéretlen óvodások és részképességzavarral küzdő kisiskolások mozgásos fejlesztése a feladatom.

Tanulmányaim:
1997-ben a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetében diplomáztam konduktor-általános iskolai tanító szakon.
2013-ban elvégeztem az Alapozó Terápiák Alapítványnál a 120 órás fejlesztő tanfolyamot, majd
2019-ben az 50 órás ráképzés után megszereztem az Alapozó mozgásterapeuta oklevelet is.
2021-ben részt vettem a Családbarát Ország Nonprofit Kft. „Gyermekút a kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben” című akkreditált képzésén, majd jelentkeztem és felvettek az ELTE-Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció szakirányú képzésére.
Ez a koragyermekkor (0-5 év) időszakában alkalmazható prevenciós és intervenciós módszer. A korai érzelmi- és viselkedésszabályozási problémák (regulációs zavarok), kapcsolati nehézségek és egyéb korai testi-lelki problémakörök kezelését, enyhítését célozza meg, ezzel támogatva a kiegyensúlyozott szülő-gyermek kapcsolatot és a harmonikus fejlődés lehetőségét.
Ilyen irányú tanulmányaimmal is szeretném a hozzám forduló szülőket valódi, szakmai válaszokkal és tanácsokkal segíteni.

Munkatapasztalatok:
2010-ig a Pető Intézet munkatársa voltam.
2011-13 között a Bicskei József Attila általános iskolában voltam óraadó konduktor.
2019-től a budapesti Dió Általános Iskola, EGYMI-ben halmozottan sérült gyerekek otthoni fejlesztésében vettem részt, idéntől ugyanezt folytatom az érdi Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI-ben.
Az elmúlt 20 évben rendszeresen dolgoztam mozgássérült gyermekeknek szervezett nyári fejlesztő táborokban Németországban, ahol lehetőségem volt a külföldi segédeszközök megismerésére, és bőséges tapasztalatot szerezhettem a központi idegrendszeri sérült gyerekek fejlesztése terén.


Némethné Szijártó Janka
logopédus-szurdopedagógus


2018 februárjában az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szereztem diplomát logopédia és hallássérültek pedagógiája szakirányon. 2018 márciusa óta óvodás gyermekek logopédiai ellátását végzem. Emellett három éven keresztül hallássérült gyermekekkel is foglalkoztam utazó szurdopedagógusként.
Terápiás eszköztáramat igyekszem folyamatosan bővíteni, szakmai konferenciák, tanfolyamok (pl. jelnyelv tanfolyam, GOH-GMP diagnosztika, Sindelar-Zsoldos 2. program, nyelvlökéses nyelés) keretében, a megszerzett tudást igyekszem a hétköznapi munkámba beépíteni.
Fontosnak tartom a szülőkkel való szoros együttműködést és a gyermekek folyamatos motiválását, az állandó visszajelzést. Hiszem, hogy az örömmel végzett játékos feladatok és a szorgalmas gyakorlás minden tanulónál meghozza a közös munka gyümölcsét.

A következő problémákkal kereshetnek bizalommal:
Logopédia
* Artikulációs zavar terápiája
* Nyelvlökéses nyelés terápiája
* Beszédészlelés- értés fejlesztése
* Tanulási nehézségek kapcsán megsegítés a Sindelar módszerrel

Szurdopedagógia /hallássérültek pedagógiája:
* Beszédhanghallás komplex fejlesztése
* Beszédszervek ügyesítése, beszédmozgások kialakítása, javítása
* Beszédészlelés-értés fejlesztése
* Verbális memória fejlesztése
* Szókincsbővítés
* Hallási diszkrimináció és figyelem fejlesztése
* Nyelvi fejlesztés


binary comment

Cseri Anita
tanácsadó szakpszichológus

gyermek játékdráma vezető, DSZIT terapeuta, Neurofeedback terapeuta

Több, mint 20 éve dolgozom a szakmámban, gyerekekkel és szüleikkel.
Pályafutásomat nevelési tanácsadóban kezdtem, ahol intelligencia- és egyéb képességvizsgálatokat folytattam, pszichodiagnosztikai munkát végeztem, egyéni- és csoportos foglalkozásokat tartottam gyerekeknek, szülőkonzultációkat vezettem.
Néhány évvel ezelőtt váltottam az óvodapszichológusi munkára. Ennek keretei között a fentieken túl a pedagógusok támogatása, képzése is kedves feladataim közé tartozik. Szívügyemmé vált a gyerekek és felnőttek társas készségeinek, kompetenciájának fejlesztése, támogatása, amire úgy érzem egyre nagyobb szükség van.
Büszkén vallom, hogy tapasztalataim jó részét édesanyaként szereztem, és szerzem a mai napig.

Munkám során kiemelt figyelmet fordítok a gyermek magatartási problémáinak hátterében esetlegesen meghúzódó idegrendszeri éretlenségek felderítésére. Ennek érdekében az “Iránytűs” kollégákkal, illetve az intézményi pedagógusokkal folyamatos és szoros együttműködésben dolgozom. Önökkel, szülőkkel is erre törekszem, hiszen gyermekeik csak így nyerhetik vissza lelki egyensúlyukat.

Kik és milyen problémával fordulhatnak hozzám?
Elsősorban 0-10 éves korú gyermekeket és szüleiket várom szeretettel.
Szívesen segítek:
* nevelési kérdések vagy élethelyzetváltozások hatásainak átbeszélésében (pl.: testvér érkezése, intézményváltás, költözés, válás, betegség vagy haláleset a családban, stb.)
* amennyiben gyermekük viselkedése megváltozott (érzékenyebb, sírósabb, vagy éppen dacosabb, ellenállóbb, hisztisebb, agresszívebb lett, esetleg egy korábbi fejlődési szintre csúszott vissza)
* a gyermek önbizalmának, magabiztosságának növelése érdekében

Kedvenc módszereim, eszközeim:
Játék- és bábterápia, Világjáték, gyermekpszichodráma, Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia (DSZIT / Ayres módszer).

Végzettségeim:
2000 – Pszichológus oklevél megszerzése, ELTE
2004 – Játékterápiás képzés, Magyar Individuálpszichológiai Egyesület
2006 – “Gyermekkori élmények és gyermekpszichodráma” képzés, Magyar Individuálpszichológiai Egyesület
2006 – Viselkedés és kognitív terápia gyerekeknél, serdülőknél c. továbbképzés, Fimota Központ
2013 – “A Világjáték alkalmazása a pszichodiagnosztikában és felhasználása a pszichoterápiában” c. képzés, Magyar Individuálpszichológiai Egyesület
2014 – “Óvodás és kisiskolás korú gyermekek kortárs közösségben tapasztalható magatartásproblémáinak hatékony megoldási stratégiái” c. továbbképzés, Vadaskert Alapítvány
2015 – Tanácsadó Szakpszichológus, Család- és párkapcsolati tanácsadás specializáció, ELTE
2015 – “Autizmussal élő gyermekek, tanulók inkluzív nevelésének-oktatásának alapjai” c. továbbképzés, Autizmus Alapítvány
2018 – DSZIT-terapeuta, Magyar Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápiás Egyesület
2018 – Neurofeedback terapeuta, Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület
2019 – “Az élménypedagógia alapjai – hatékony szociális kompetenciafejlesztés formális, nem formális és informális tanulási helyzetekben”, Paanom Bt.
2020 – “Felkészítés a szenzoros feldolgozás rendellenességeinek szűrésére” c. továbbképzés, Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.
2021 – Integrált szülő-csecsemő konzulens képzés (folyamatban), ELTE